Bestäm en triangels area

Vad är arean av nedanstående triangel?

Skills triangelns area2.svg

Arean av en triangel beräknas genom att multiplicera basen med höjden och sedan dela med 22. Basen är 4 cm och höjden är 3 cm.

A=bh2A=\dfrac{bh}{2}
A=432A=\dfrac{{\color{#0000FF}{4}}\cdot{\color{#009600}{3}}}{2}
A=122A=\dfrac{12}{2}
A=6A=6

Triangelns area är 66 cm2^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}