Bestäm en pyramids volym

Vi har en pyramid med en kvadratisk basyta med sidlängden 44 cm, och höjden 33 cm. Vad är volymen?

Skills pyramid volym1.svg

Volymen beräknar vi genom att multiplicera basytans area med höjden och dela med 33. Eftersom basytan är en kvadrat med sidlängden 44 cm blir dess area 42=164^2=16 cm2^2.

V=Bh3V=\dfrac{Bh}{3}
V=1633V=\dfrac{{\color{#0000FF}{16}}\cdot{\color{#009600}{3}}}{3}
V=16V=16

Pyramidens volym är alltså 1616 cm3^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}