Bestäm en kons begränsningsarea


Vi har en kon med radien 22 cm och sidlängden 55 cm. Vad är begränsningsarean?

Skills Begransningsarea kon1.svg

Begränsningsarean beräknar vi med A=πrs+πr2A=\pi r s+\pi r^2. Vi sätter in värdena och beräknar.

A=πrs+πr2A=\pi r s+\pi r^2
A=π25+π22A=\pi\cdot {\color{#0000FF}{2}}\cdot {\color{#009600}{5}}+\pi \cdot{\color{#0000FF}{2}}^2
Förenkla potens
A=π25+π4A=\pi\cdot 2\cdot 5+\pi \cdot 4
A=10π+4πA=10\pi+4\pi
A=14πA=14\pi
A=43.98229A=43.98229\ldots
A44A\approx 44

Konens begränsningsarea är cirka 4444 cm2^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}