Bestäm en cirkels omkrets

Vad är omkretsen för en cirkel med radien 5.05.0 cm? När man bestämmer en cirkels omkrets använder man formeln O=2πrO=2\pi r, där rr är cirkelns radie.

Skills omkretsen av en cirkel1.svg

För att beräkna omkretsen av en cirkel med radien 5.05.0 cm sätter vi in 5.05.0 istället för rr.

O=2πrO=2\pi r
O=2π5.0O=2\pi \cdot{\color{#0000FF}{5.0}}
O=10πO=10\pi
O=31.41592O=31.41592\ldots
Avrunda till 2 gällande siffror
O31O\approx31

Cirkelns omkrets är cirka 3131 cm. Eftersom radien var angiven med två gällande siffror så använder vi lika många när vi avrundar svaret.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}