Bestäm en cirkels area

Vad är arean av en cirkel med radien 3.03.0 cm? För att bestämma arean använder man formeln A=πr2A=\pi r^2, där rr är cirkelns radie.

Skills arean av en cirkel1.svg

Vi ersätter rr med 3.03.0 och beräknar.

A=πr2A=\pi r^2
A=π3.02A=\pi\cdot {\color{#0000FF}{3.0}}^2
Förenkla potens
A=π9A=\pi\cdot 9
A=28.27433A=28.27433\ldots
A28A\approx28

Cirkelns area är alltså ungefär 2828 cm2^2. Eftersom radien var angiven med två gällande siffror så använder vi lika många när vi avrundar svaret.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}