Bestäm nytt värde med förändringsfaktor

En dator kostade 1000010\,000 kr. Priset sänktes med 15 %15\ \%. Vad blev det nya priset? En förändringsfaktor ska multipliceras med det gamla värdet för att bilda det nya. En minskning med 15%15\, \% ger förändringsfaktorn 0.850.85. Vi beräknar det nya priset.

Nya vrdeta¨=Gamla vrdeta¨Frndringsfaktoro¨a¨\text{Nya värdet} = \text{Gamla värdet} \cdot \text{Förändringsfaktor}
Nya vrdeta¨=100000.85\text{Nya värdet} = {\color{#0000FF}{10\,000}} \cdot {\color{#009600}{0.85}}
Nya vrdeta¨=8500\text{Nya värdet} = 8500

Datorn kostar 85008500 kr efter prissänkningen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}