Bestäm gammalt värde med förändringsfaktor

Månadsavgiften på en lägenhet steg med 7%7\, \% till 54005400 kr. Vad var avgiften innan höjningen? En höjning med 7%7 \, \% ger förändringsfaktorn 1.071.07. Vi kan då använda formeln Gamla vrdeta¨=Nya vrdeta¨Frndringsfaktoro¨a¨, \text{Gamla värdet}= \dfrac{\text{Nya värdet}}{\text{Förändringsfaktor}} , för att beräkna det gamla värdet. Vi sätter in våra värden i formeln.

Gamla vrdeta¨=Nya vrdeta¨Frndringsfaktoro¨a¨\text{Gamla värdet}= \dfrac{\text{Nya värdet}}{\text{Förändringsfaktor}}
Gamla vrdeta¨=54001.07\text{Gamla värdet}= \dfrac{{\color{#009600}{5400}}}{{\color{#0000FF}{1.07}}}
Gamla vrdeta¨=5046.72897\text{Gamla värdet} = 5046.72897\ldots
Gamla vrdeta¨5047\text{Gamla värdet} \approx 5047

Avgiften låg på ca 50475047 kr per månad innan höjningen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}