Beräkna förändringsfaktor

En vas värderas till 800800 kr. Vad är förändringsfaktorn om värdet sänks till 600600 kr. Multipliceras 800800 med förändringsfaktorn ska man få det nya värdet 600600. Detta innebär att förändringsfaktorn kan bestämmas genom att dela det nya värdet med det gamla: Frndringsfaktoro¨a¨=Nytt vrdea¨Gammalt vrdea¨. \text{Förändringsfaktor}=\dfrac{\text{Nytt värde}}{\text{Gammalt värde}}. Sätter vi in det nya och gamla värdet i ovanstående formel kan man bestämma förändringsfaktorn.

Frndringsfaktoro¨a¨=Nytt vrdea¨Gammalt vrdea¨\text{Förändringsfaktor}=\dfrac{\text{Nytt värde}}{\text{Gammalt värde}}
Frndringsfaktoro¨a¨=600800\text{Förändringsfaktor}=\dfrac{{\color{#0000FF}{600}}}{{\color{#009600}{800}}}
Frndringsfaktoro¨a¨=34\text{Förändringsfaktor}=\dfrac{3}{4}
Frndringsfaktoro¨a¨=0.75\text{Förändringsfaktor}=0.75

Förändringsfaktorn är alltså 0.750.75.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}