{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Bevis

Formeln för en aritmetisk summa

Vi har en aritmetisk talföljd och adderar alla dessa termer. Summan kallar vi :
Eftersom följden är aritmetisk så är steglängden konstant. Vi kan kalla den . Varje tal är alltså större än talet innan, och mindre än talet efter. Med hjälp av detta skriver vi om alla termer utom första och sista.
Element Omskrivet
Vi använder dessa omskrivningar i vår summa:
Nu kan vi hitta ett uttryck för med ett litet knep. Vi vänder på hela summan och adderar sedan ekvationerna term för term. Termen med kommer då matchas med , så de tar ut varandra. Samma sak händer för övriga termer.

Addera ekvationer

Kom nu ihåg att summan hade termer från början, och vi har inte lagt till eller tagit bort några. Det finns alltså fortfarande termer i summan, och alltså har vi st par av .

Därifrån kommer formeln för en aritmetisk summa.

Q.E.D.