{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Bevis

Randvinklar på en halvcirkelbåge är räta

Alla randvinklar som ligger på en cirkelbåge som är en halvcirkel är
Foljderavrandvinkelsatsen misc 2.svg

Bevis

Randvinklar på en halvcirkelbåge är alltid räta
Om cirkelbågen är en halvcirkel blir medelpunktsvinkeln rak, dvs. Eftersom en randvinkel på samma cirkelbåge är hälften av medelpunktsvinkeln blir de
De är alltså räta.
Q.E.D.