Bevis

Randvinklar på en halvcirkelbåge är räta

Alla randvinklar som ligger på en cirkelbåge som är en halvcirkel är 90.90^\circ.

Foljderavrandvinkelsatsen misc 2.svg

Bevis

Randvinklar på en halvcirkelbåge är alltid räta

Om cirkelbågen är en halvcirkel blir medelpunktsvinkeln rak, dvs. 180.180^\circ. Eftersom en randvinkel på samma cirkelbåge är hälften av medelpunktsvinkeln blir de 1802=90. \dfrac{180^\circ}{2}=90^\circ. De är alltså räta.

Q.E.D.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}