{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Bevis

Delbarhet med

Ett tal är delbart med tre om dess siffersumma är delbar med . För att visa detta tar vi ett godtyckligt fyrsiffrigt tal, . Siffran har platsvärdet tusental, har platsvärdet hundratal, har tiotal och har ental. Det står alltså inga gångertecken mellan bokstäverna utan kan delas upp som
betyder att vi har "tusen stycken ". Vi kan skriva om det som . Vi gör motsvarande uppdelning för och . Det vi vill visa är att om vi delar talet med ska vi få ett heltal.

Eftersom , och är heltal är också ett heltal. Om summan är delbar med blir hela uttrycket ett heltal. För att talet ska vara delbart med tre måste alltså siffersumman () vara delbar med .