Begrepp

Undersumma

En undersumma är en typ av Riemannsumma där varje xkx_k väljs så att stapeln blir så låg som möjligt. Alla staplarna blir då lite lägre än kurvan vilket betyder att summan är en underskattning av arean under grafen. Kurvan under funktionen f(x)f(x) har delats upp i nn st. staplar med bredden Δx\Delta x.

Eftersom undersummor är Riemannsummor beräknas de med samma formel, men där man väljer xkx_k så att f(xk)f(x_k) blir så liten som möjligt. Om alla xkx_k istället väljs så att arean maximeras kallas det för en översumma.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}