Begrepp

Översumma

En översumma är en typ av Riemannsumma där varje xkx_k väljs så att stapelns höjd blir så stor som möjligt. Alla staplarna blir då lite högre än kurvan vilket ger att summan är en överskattning av arean under grafen. Kurvan under funktionen f(x)f(x) har delats upp i nn st. staplar med bredden Δx.\Delta x.

Eftersom översummor är Riemannsummor beräknas de med samma formel, men där man väljer xkx_k så att f(xk)f(x_k) blir så stor som möjligt. Om alla xkx_k istället väljs så att arean minimeras kallas det för en undersumma.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}