Begrepp

Summatecken

Den grekiska bokstaven stora sigma (Σ\Sigma) används som ett kompakt sätt att skriva summor, och kallas då för summatecken. Termerna som summeras har index och bildar en talföljd. Under summatecknet skriver man det tal som är första index och ovanför skriver man det sista.

Om man exempelvis vill addera kvadraten på alla heltal mellan 55 och 88 kan man skriva k=58k2,\sum \limits_{k=5}^{8} k^2, vilket betyder att man först låter kk vara 5,5, sedan 66 osv. och därefter summerar:

k=58k2=52+62+72+82. \sum \limits_{k=5}^{8} k^2=5^2+6^2+7^2+8^2. Summatecknet talar inte om vad värdet av uträkningen är, utan är bara ett kortare sätt att skriva summan på. Själva uträkningen görs med huvudräkning eller digitala verktyg.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}