Begrepp

Standardgränsvärde

Gränsvärden som kan vara bra att känna till för att de är användbara kallas ibland för standardgränsvärden. Dessa har ofta ett värde som är enkelt att räkna vidare med och ett exempel är gränsvärdet för funktionen y=ln(1+x)xy=\frac{\ln(1+x)}{x}xx går mot 0.0. Det är lika med 11: limx0ln(1+x)x=1. \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}=1. Standardgränsvärden kan t.ex. användas för beräkningar av andra gränsvärden.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}