Begrepp

Skala

En skala är ett storleksförhållande. Det vanligaste exemplet är kartor, där det kan stå t.ex. 1:100001:10\,000 vilket innebär att 11 cm på kartan motsvarar 1000010\, 000 cm i verkligheten. Det exemplet är ett storleksförhållande mellan längder och kallas därför ibland mer specifikt för en längdskala, men man pratar även om areaskala och volymskala. Ett vanligt sätt att skriva skalan är Bild :: Verklighet.

Skala1.svg

Här ser vi en kvadrat som ritats av. Den "verkliga" har sidlängden 22, och avbildningen har sidlängden 11. Bilden är alltså ritad i skala 1:21:2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}