Begrepp

Rationell funktion

En rationell funktion är en funktion där funktionsuttrycket består av ett rationellt uttryck, t.ex. r(x)=3x+1xochq(x)=x21x+1. r(x)=\dfrac{3x+1}{x} \quad \text{och} \quad q(x)=\dfrac{x^2-1}{x+1}. För de xx där nämnaren blir 00 kommer grafen till dessa funktioner att ha ett hål eller ett hopp.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}