Begrepp

Oegentligt gränsvärde

Om funktionsvärdet till en funktion f(x)f(x) går mot oändligheten när xx går mot ett visst värde aa säger man att f(x)f(x) har ett oegentligt gränsvärde i x=a.x=a. Det sägs ibland lite slarvigt att gränsvärdet för f(x)f(x) i aa är oändligheten, men vad man egentligen menar är att ju närmre talet aa man kommer desto större blir f(x),f(x), utan någon övre gräns. Till exempel har funktionen f(x)=1x f(x) = \dfrac{1}{x} ett oegentligt gränsvärde i x=0.x = 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}