Begrepp

Monoton funktion


En monoton funktion är en funktion som aldrig ändrar riktning när xx ökar utan antingen endast växer, en växande funktion, eller endast avtar, en avtagande funktion.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}