{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Marginalkostnad *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Marginalkostnad

Marginalkostnaden anger hur mycket det skulle kosta att tillverka ytterligare en enhet av någonting. Om produktionskostnaden för att tillverka x st. mobiltelefoner kan beskrivas med en funktion f(x), beskrivs marginalkostnaden av derivatan Oftast sjunker marginalkostnaden ju mer man tillverkar av någonting på grund av skalfördelar.

close
Community