Begrepp

Skalfördelar

Skalfördelar eller stordriftsfördelar är ett begrepp som beskriver hur ett företags marginalkostnad minskar ju fler varor som produceras. Antag att ett företag hyr en maskin för 100000100\,000 kr i månaden som tillverkar tandborstar. Om de tillverkar 50005000 tandborstar blir styckpriset för dem 1000005000=20kr per tandborste, \dfrac{100\,000}{5000} = 20 \, \text{kr per tandborste,} givet att det inte finns några andra kostnader. Om de ökar produktionen till 5000050\,000 tandborstar blir priset istället 10000050000=2kr per tandborste. \dfrac{100\,000}{50\,000} = 2 \, \text{kr per tandborste.} Priset per tandborste sjunker alltså med antalet tillverkade tandborstar på grund av skalfördelar.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}