Begrepp

Komplementvinklar

Två vinklar utgör komplementvinklar om de summeras till 9090^\circ. I figuren nedan är aa och bb alltså komplementvinklar till varandra.

Wordlist Komplementvinklar1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}