Begrepp

Kommutativitet

Addition och multiplikation av tal är kommutativa. Det betyder att det inte spelar någon roll i vilken ordning man utför additionen eller multiplikationen. Man kan alltså ändra ordningen på termerna eller faktorerna utan att ändra värdet. Exempelvis gäller 537=357=753. 5\cdot3\cdot7=3\cdot5\cdot7=7\cdot5\cdot3. Den kommutativa lagen gäller för addition och multiplikation av tal men inte subtraktion eller division.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}