Begrepp

Gyllene snittet

Det gyllene snittet φ\varphi är en matematisk konstant med värdet 1+521.618\frac{1+\sqrt{5}}2 \approx 1.618. Talet uppstår på många håll både inom matematiken och i naturen, men ett sätt att tänka på det är så här: Rita en rektangel med bredden 11 och höjden aa. Förläng sedan bredden med aa så att en kvadrat bildas utanpå den ursprungliga rektangeln.

Gyllene snittet1.svg

Jämför nu den ursprungliga, gröna rektangeln och den totala rektangeln. Provar man några olika aa-värden ser man att ju mer avlång startrektangeln är, desto mer lik en kvadrat blir totala rektangeln, och vice versa. När rektanglarna är helt likformiga är aa det gyllene snittet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}