Begrepp

Diskret funktion

En diskret funktion har en definitionsmängd som består av diskreta tal. Det är alltså bara vissa specifika xx-värden som är tillåtna för funktionen, t.ex. alla heltal. Grafen till en diskret funktion ritas därför som punkter för de tillåtna xx-värdena.

diskret funktion

Exempelvis är en funktion som beskriver temperaturen i ett rum beroende på hur många personer som finns i rummet diskret, eftersom antalet personer alltid är ett positivt heltal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}