Begrepp

Allmän form (polynom)

Ett polynom av grad nn kan generellt skrivas på formen anxn+an1xn1++a2x2+a1x+a0, a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, där koefficienterna an,a_n, an1,a_{n-1}, ,\ldots, a2,a_2, a1,a_1, a0a_0 är reella konstanter. För exempelvis n=4n=4 får man ett fjärdegradspolynom: a4x4+a3x3+a2x2+a1x+a0. a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0. Polynom kan, oavsett gradtal, alltid skrivas på denna allmänna form.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}