{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Allmän form - polynom *Wordlist*
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Allmän form (polynom)

Ett polynom av grad n kan generellt skrivas på formen
där koefficienterna a2, a1, a0 är reella konstanter. För exempelvis n=4 får man ett fjärdegradspolynom:
a4x4+a3x3+a2x2+a1x+a0.
Polynom kan, oavsett gradtal, alltid skrivas på denna allmänna form.
close
Community