{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Allmän form - polynom

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Allmän form (polynom)

Ett polynom av grad kan generellt skrivas på formen
där koefficienterna är reella konstanter. För exempelvis får man ett fjärdegradspolynom:
Polynom kan, oavsett gradtal, alltid skrivas på denna allmänna form.
close
Community (beta)