Regel

Algebrans fundamentalsats

Algebrans fundamentalsats säger att för ett polynom av grad n>0,n > 0, p(z)=anzn+an1zn1++a1z+a0, p(z)=a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_1z + a_0, där ana0a_n \ldots a_0 är komplexa konstanter, finns det alltid minst ett komplext nollställe dvs. en lösning till ekvationen p(z)=0.p(z)=0. Om man tar rötternas multiplicitet i beaktning, alltså om de t.ex. är dubbelrötter, kan man använda algebrans fundamentalsats för att bestämma antalet rötter till en polynomekvation.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}