Lösa enkla andragradsekvationer

När en andragradsekvation endast innehåller x2x^2-termer och konstanttermer, t.ex. 5x2500=0, 5x^2-500=0, går den att lösa med en form av balansmetoden.

Börja med att lösa ut x2x^2 så att det står ensamt.
5x2500=05x^2-500=0
5x2=5005x^2=500
x2=100x^2=100
När x2x^2 står ensamt i ena ledet drar man kvadratroten ur båda led. Eventuellt behöver man använda räknare till detta. Man får en positiv och en negativ lösning.
x2=100x^2=100
x=±100x = \pm \sqrt{100}
x=±10x = \pm 10

Ekvationen har lösningarna x=10x=10 och x=-10.x= \text{-} 10.

Om x2x^2 är lika med ett negativt tal, t.ex. x2=-7,x^2=\text{-}7, har ekvationen icke-reella rötter.