Rationella uttryck

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Förkortning och förlängning av rationella uttryck
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1301 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1302 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1303 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1304 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1305 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1306 2
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1307 2
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1308 2
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1309 2
Addition och subtraktion av rationella uttryck
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1310 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1311 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1312 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1313 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1314 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1315 2
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1316 2
Multiplikation och division av rationella uttryck
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Multiplikation och division av rationella uttryck 1317 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1318 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1319 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1320 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1321 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1322 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1323 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1324 2
Multiplikation och division av rationella uttryck 1325 2
Multiplikation och division av rationella uttryck 1326 2
Multiplikation och division av rationella uttryck 1327 2
Multiplikation och division av rationella uttryck 1328 2
Multiplikation och division av rationella uttryck 1329 2
Multiplikation och division av rationella uttryck 1330 3
Rationella funktioner
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Rationella funktioner 1331 1
Rationella funktioner 1332 1
Rationella funktioner 1333 1
Rationella funktioner 1334 1
Rationella funktioner 1335 1
Rationella funktioner 1336 1
Rationella funktioner 1337 1
Rationella funktioner 1338 1
Rationella funktioner 1339 1
Rationella funktioner 1340 2
Rationella funktioner 1341 2
Rationella funktioner 1342 2
Rationella funktioner 1343 2
Rationella funktioner 1344 2
Rationella funktioner 1345 2
Rationella funktioner 1346 2
Rationella funktioner 1347 2
Rationella funktioner 1348 2
Gränsvärden
Namn på uppgift Nivå Gratis?
Gränsvärden 1349 1
Gränsvärden 1350 1
Gränsvärden 1351 1
Gränsvärden 1352 1
Gränsvärden 1353 1
Gränsvärden 1354 1
Gränsvärden 1355 1
Gränsvärden 1356 1
Gränsvärden 1357 2
Gränsvärden 1358 2
Gränsvärden 1359 3
Mathleaks Kurser

Om du behöver ytterligare teori eller test för Rationella uttryck (Kurs 3), prova Mathleaks kurser som du kan prova gratis här: mathleaks.se/utbildning.

Hjälp och Forum

Denis
besvarad 2014-11-14 20:56
Hur visste ni hur man skulle rita grafen?
ML Ragnar
besvarad 2014-11-16 15:07
Man kan rita den genom att göra en tabell och beräkna y-värdet för några olika x-värden. Då får man några punkter som kan prickas ut i ett koordinatsystem och förbindas. Men i det här fallet har vi bara ritat upp den på räknaren.
Denis
besvarad 2014-11-15 11:38
Hur vet ni att graferna ska se ut på det sättet?
ML Ragnar
besvarad 2014-11-16 15:54
Det lättaste är att rita upp dem på räknare. Om man inte kan ställa in intervall på funktionsdelarna får man försöka tänka bort extrabitarna. Som i a), t ex, där funktionen bara är y=2x fram till x=3. Ritar man upp y=2x kommer den fortsätta förbi x=3, men det är bara tänka bort den biten så att grafen blir den som vi har ritat.
kirin
besvarad 2015-05-12 19:54
Jag tror inte jag förstår delen om hur man ska definera värdesmängd av denna del..vad är tanken? där x = 1??
ML Ragnar
besvarad 2015-05-13 9:02
Det är inte del av uppgiften att diskutera värdemängden, men vill man så kan man förstås. Vi undersöker vad som krävs för att få y=1: (x-1)/(x-2) = 1 [Multiplicera båda led med (x-2)] x-1 = x-2 [Subtrahera x från båda sidor] -1 = -2 [Addera 2 till båda sidor] 1 = 0 Detta stämmer ju inte. Det innebär att vårt antagande (x-1)/(x-2) = 1 inte stämmer, så kvoten blir aldrig 1. Därmed är y=1 uteslutet ur värdemängden, och det kan också ses i grafen där kurvan liksom planar ut längs med y=1. Alla andra y-värden kan dock nås, för nämnaren kan bli hur liten som helst, och därför kan kvoten bli hur stor som helst. Jag uppdaterade även lösningen med en kort diskussion om detta. Hoppas du fick lite klarhet i saken, annars är du välkommen att fråga igen!
kirin
besvarad 2015-05-13 19:50
Tack så mycket för svaret, det lättade definitivt upp saker. Så enligt vad jag har läst nu, så blir då y inte helt 1, men alla andra utom ett är okej. samt en extra fråga; går det att dra någon som helst slutsatser av x- termer där y = 0 förutom att de är nollställen?
kirin
besvarad 2015-05-13 19:50
i uppgifter som rör rationella funktioner som dessa då
kirin
besvarad 2015-05-13 19:55
min formulation var lite klumpig; vilka metoder kan användas för att kunna observera värdesmängden i rationella funktioner? det står ju aldrig tydligt i boken och det funkar int på samma sätt som mat. 1c riktigt
ML Ragnar
besvarad 2015-05-14 8:39
Jadu, i kurs 3 är man lite begränsad vad gäller funktionsanalys. I kurs 4 går man igenom asymptoter och lite fler deriveringsregler, vilket är väldigt användbart för detta. Ta t.ex. funktionen y = (x^2 +1)/(x+1) och rita upp på räknaren eller wolfram alpha. Du ser att det blir ett glapp mellan ungefär y =-5 och y =1, och alla värden däremellan utesluts ur värdemängden. Det skulle man kunna hitta genom att derivera funktionen och hitta max- och minpunkterna, men för att derivera behöver man kvotregeln (funktionen är ju en kvot) vilket tas upp i kurs 4. Man skulle dock kunna göra vissa gränsvärdestester. Om du har t.ex. y = (3x+1)/(2x-1) kan du förkorta bråket med x och få y = (3+1/x)/(2+1/x). När x blir större och större blir de inre bråken 1/x mindre och mindre (de går mot noll) så funktionsvärdet kommer närma sig 3/2 = 1.5. Det tyder på (ingen garanti) att 1.5 är ett y-värde som aldrig nås, och man kan även testa det genom att försöka lösa ekvationen (3x+1)/(2x-1) = 1.5 vilket visar att det faktiskt är ett y-värde som inte ingår i värdemängden. Kort sagt, du är lite och nosar på överkurs =)
kirin
besvarad 2015-05-14 16:37
Okej, då tror jag att jag lägger det på minnet inför den uppkommande kursen. tack för en bra förklaring!
dramaturg
besvarad 2015-06-12 20:06
Hur vet man vilket uttryck som är lika med eller större/mindre. Till exempel x+3 är endast större än 0, varför inte noll och större än noll?
ML Ragnar
besvarad 2015-06-13 13:31
Uppdelningen säger att "för alla x-värden som är noll eller mindre, beräkna funktionsvärdet genom 2x+3. För alla x-värden större än 0, beräkna funktionsvärdet med x+3". Men, eftersom 2x+3 och x+3 båda ger svaret 3 när x=0, skulle uppdelningen precis lika gärna kunna vara "för alla x-värden mindre än noll, beräkna funktionsvärdet genom 2x+3. För alla x-värden som är noll eller större, beräkna funktionsvärdet med x+3". Det enda som skiljer dessa två är hur man väljer att beräkna funktionsvärdet i det specifika fallet då x=0, men eftersom båda funktionshalvor ger samma sak där spelar det ingen roll vad man väljer. Man bör dock välja en, dvs du bör inte använda både "mindre än eller lika med noll" och "större än eller lika med noll". Då ger du två beskrivningar på vad funktionen ska göra med x-värdet 0, och det är osnyggt. Korta svaret är alltså: Det spelar ingen roll, åtminstone inte i det här fallet.
dramaturg
besvarad 2015-06-13 10:56
A) i boken står det att gränsvärdet inte ändras när man förenklar ett uttryck. X^2+14x/x ju inte definierat när x är noll, då borde väl inte funktionen ha något gränsvärde?
ML Ragnar
besvarad 2015-06-13 13:39
Ett gränsvärde kräver inte att funktionen når det värdet, och det kräver inte ens att funktionen *har* ett värde för det x man rör sig mot. Pilarna man använder för t.ex. "x -> 0" betyder just "går mot". Vi undrar vad funktionen *närmar sig* när x *närmar sig* ett visst värde. Det spelar ingen roll om man kommer fram till dessa värden eller inte, utan man pratar bara om själva destinationen, målet. Så även om funktionen inte har ett värde för x=0 kan den vara *på väg* mot ett visst värde, och det värdet är 14 i det här fallet. Vi har slarvat i vår bild, det borde finnas en vit prick som markerar att funktionen inte går igenom punkten (0,14). Men när man tänker bort den punkten, så att grafen är en rät linje med ett glapp, kan man se att funktionen är *på väg* mot den punkten, och det är därför 14 är gränsvärdet då x går mot noll.
Amanda
besvarad 2015-09-19 14:37
Varför kan man inte använda samma metod som man gjorde på a), på b och c? Alltså multiplicera upp nämnaren.
ML Henrik
besvarad 2015-09-21 9:30
Det kan man men det är onödigt! I a) kunde vi inte identifiera en gemensam faktor mellan bråken och vi behövde därför förlänga bråken med hela nämnaren. I b) exempelvis kunde vi ju se att båda bråken delade en gemensam faktor, dvs. (5+x) och vi behöver alltså inte inkludera denna faktor när vi förlänger.
Anniess00
besvarad 2015-09-27 21:41
Jag har total hjärnsläpp och förstår inte vad som händer när bråket förkortas i a) Kan någon förklara?
ML Tina
besvarad 2015-09-28 9:25
Hej! I täljaren kan vi använda konjugatregeln för att för att faktorisera. I nämnaren kan vi bryta ut 4. Då får vi 2(x+2) i både nämnare och täljare, vilket betyder att vi kan stryka dem. Kvar blir: (x-2)/2. Det finns nu en ny version av lösningen som ska förklara det lite bättre, men om något fortfarande är oklart är det bara att fråga igen!
bellis
besvarad 2015-10-28 19:30
Varför förlänger man bara med 2x, hela nämnaren är ju 2x+2x^2?
ML Ragnar
besvarad 2015-10-29 8:58
Den ena nämnaren är 2x och den andra är (1+x). Den gemensamma nämnaren är då 2x(1+x) = 2x + x^2. Men detta är alltså nämnaren vi vill få fram, inte något vi vill förlänga med. Genom att förlänga bråket som har nämnaren 2x med (1+x) blir bråkets nämnare 2x+x^2, och genom att förlänga bråket som har nämnaren (1+x) med 2x får vi nämnaren 2x+x^2 även där. Hänger du med på tankegången?
bellis
besvarad 2015-10-31 15:19
Hur skulle man lösa denna frågan utan räknare?
ML Ragnar
besvarad 2015-11-02 10:09
Enklast är att sätta in "brytpunktens" x-värde i båda funktionsuttryck och se om de ger samma y. Så på a) sätter du in x=3 i y=2x och ser att det ger y=6. Det andra funktionsuttrycket är y=6 oavsett x, så de matchar. Detta visar att graferna möts eftersom de antar samma y-värde i brytpunkten.
ML Ragnar
besvarad 2015-11-02 18:24
Det ligger förresten en ny version uppe nu som använder en mer "manuell" metod.
bellis
besvarad 2015-10-31 15:36
Finns det något enklare sätt att tänka när man faktoriserar eller får man helt enkelt prova sig fram?
ML Ragnar
besvarad 2015-11-02 9:55
Det är enklare att använda PQ-formeln. Nu ligger en ny version uppe som använder den. Om du ändå vill veta hur faktoriseringen går till kan man tänka så här: Ekvationen är x^2 -5x - 24 = 0. Detta ska faktoriseras till formen (x-a)(x-b) = 0, och vi vill alltså veta vilka talen a och b är. Talen ska uppfylla två krav: * Produkten a*b ska bli lika med ekvationens konstantterm, dvs. ab = -24 * Summan a+b ska bli lika med mittentermens koefficient fast med omvänt tecken, dvs. a+b = 5. Utan att räkna för mycket kan man då hitta att (-3) * 8 = -24 och (-3) + 8 = 5. Alltså är -3 och 8 talen som ska in i parenteserna: (x-a)(x-b) = 0 (x-(-3))(x-8) = 0 (x+3)(x-8) = 0 Och enligt nollproduktmetoden blir rötterna alltså -3 och 8.
bellis
besvarad 2015-10-31 17:19
Skriver man inte in x=5 och löser ut funktionen?
ML Ragnar
besvarad 2015-11-02 9:59
x=5 kan inte sättas in i funktionen. Nämnaren är ju x-5, och detta blir noll om x är 5. Det går som bekant inte att dividera med noll, men ett gränsvärde kan ändå undersökas. Ett gränsvärde är bara ett värde som funktionen är på väg mot, och som tabellen visar är funktionen på väg mot värdet 10 när x är på väg mot 5.
Anniess00
besvarad 2015-12-08 18:13
Hur vet man att grafen ska se ut på det sättet i a)?
ML Ragnar
besvarad 2015-12-09 15:31
Eftersom uppgiften är på nivå 1 är det nog inte tänkt att man ska rita den på papper, utan via något digitalt hjälpmedel. Men om man vill rita den för hand är det nog lättast att göra en värdetabell, där man beräknar y för några olika x-värden. Då är det viktigt att man ser att x=2 inte är ett giltigt x-värde, och därför bör man testa några närliggande x-värden som 1.9 och 2.1 för att kunna se hur funktionen beter sig i det området.
Hvitare
besvarad 2016-01-06 15:41
Ska man inte multiplicera 80+2,25x med 2?
ML Ragnar
besvarad 2016-01-06 16:06
Nej, det ska faktiskt vara som det står. Man kan tänka på det så här: E: 80 + 2.25x M: 250 + 4x - 0.01x^2 Om E ska vara dubbelt så stor som M, då ska det gälla att E = 2M (dubblar man M, får man E). Från den ekvationen är det bara att sätta in uttrycken: 80 + 2.25x = 2(250 + 4x - 0.01x^2) Men det kan absolut göras tydligare i lösningen, så en ny är på gång.
Hvitare
besvarad 2016-01-09 15:38
I a) ska det väl så x+3?
ML Henrik
besvarad 2016-01-11 9:36
Hej, Kan du skicka en screenshot på uppgiften till min mail: staaf.henrik@gmail.com
Hvitare
besvarad 2016-01-09 16:38
Jag har inte riktigt förstått detta ännu men kan man skriva "x^2+4x-12/x-1"?
ML Tina
besvarad 2016-01-11 9:31
Om du menar (x^2+4x-12)/(x-1), så kan man skriva så. Kom bara ihåg att hela x^2+4x-12 ska stå i täljaren och (x-1) ska stå i nämnaren. Det finns nu en ny lösning uppe så ta gärna en titt på den!=)
Maly
besvarad 2016-09-07 22:02
A) hur faktoriserade ni (x ^2 x - 2)
ML Ragnar
besvarad 2016-09-08 6:28
En mycket rimlig fråga! Det ligger en ny version uppe nu som använder PQ-formeln istället. Hoppas den är lättare att följa!
Maly
besvarad 2016-09-08 14:40
I eran nya uppdatering som jag tycker är super bra finns det även ett litet problem.. förr kunde man återgå till uppgiften när man skrev i forumet ( ni hade ett alternativ där man kunde återgå till uppgiften redan här utan att behöva söka på uppgiften igen)
Maly
besvarad 2016-09-08 14:41
Märkte precis att man kunde göra det, tack åndå :)
Maly
besvarad 2016-09-15 13:52
Det står i uppgiften att man ska beskriva funktionen y=gx. ni skriver i början att man ska beskriva y=fx? har ni gjort fel?
ML Ragnar
besvarad 2016-09-15 14:38
Ja, det var ett tryckfel. g(x) skulle det vara! Nu ligger en rättad och lite uppsnyggad version uppe. Tack för att du sa till =)
Maly
besvarad 2016-09-15 14:37
uppgift c.y^2 3 = -2,2^2 3 =7.84 och y 1 = -2.2 1 = -1.1 när man delar 7.84/(-1.1) så får man ~ -7.127 o ni fick det till något annat
ML Ragnar
besvarad 2016-09-15 15:33
Huvva. Du har nog helt rätt, men vi borde lösa uppgiften på ett enklare sätt. Ny version uppe nu!
Berkan
besvarad 2016-09-20 17:35
på b) så för ni resultatet (x-2)/(x 2), vad händer med ^2 för de stog (x-2)^2?
ML Ragnar
besvarad 2016-09-20 18:22
(x-2)^2 är samma sak som (x-2)*(x-2). Eftersom faktorn (x-2) finns även i nämnaren kan den förkortas bort. Det är samma princip som om man har t.ex. 9/15 som kan skrivas om till 3*3 / (3*5). Eftersom faktorn 3 finns i både täljare och nämnare kan den strykas, och bråket förkortas till 3/5.
Berkan
besvarad 2016-09-20 18:03
på c) varför multiplicerar man in -1 för?
ML Ragnar
besvarad 2016-09-20 18:26
För att göra nämnarna lika. Den ena nämnaren är 4 - 2x och den andra är 2x - 4. Multiplicerar man ett sånt uttryck med -1 händer detta: -1*(2x - 4) = -1*2x -1*(-4) = -2x plus 4 = 4 - 2x. Så genom att multiplicera med -1 blir det som att termerna "byter plats" från 2x - 4 till 4 - 2x, och då är nämnarna lika.
Berkan
besvarad 2016-09-23 23:32
på a) spelar det roll om man skriver x 2/×-2 ist för x-2/x 2
ML Ragnar
besvarad 2016-09-24 18:29
Ja, det är inte samma sak. Men hur får du in minustecknet i nämnaren?
Berkan
besvarad 2016-09-25 12:56
är (x-2)^2 x-2 x-2 eller x-2 x 2? för om det är x-2 x-2 så kan jag förstår varför jag har gjort fel!
ML Ragnar
besvarad 2016-09-26 7:32
^2 betyder att man multiplicerar talet med sig självt. 5^2 = 5*5, x^2 = x*x och även: (x-2)^2 = (x-2)*(x-2)
Berkan
besvarad 2016-09-24 0:43
på a) varför kan vi nt göra på samma sätt som t.ex på 1307?
ML Ragnar
besvarad 2016-09-24 18:34
Du menar att förlänga båda bråk med det andra bråkets nämnare? Jodå, det går också att göra. Men det blir lite jobbigare eftersom det blir mer att multiplicera. Det bildas x^2-termer som behöver förkortas bort, etc. Poängen här är att om man faktoriserar nämnarna så kan man lista ut vad minsta möjliga faktor är som båda bråk behöver förlängas med. Ser dock ut som att lösningen kan behöva en uppdatering. Ny version på gång.
Berkan
besvarad 2016-09-27 17:45
på b) vad händer med 2y hur försvinner y?
ML Ragnar
besvarad 2016-09-28 11:22
Menar du på c)? Inget y försvinner, däremot förkortas bråket med 2 eftersom både täljare och nämnare är jämna tal.
Tina
besvarad 2017-09-02 13:22
Hej, undrar om man också kan skriva förhållandet såhär: 1 + 4x/6 ?
ML Ragnar
besvarad 2017-09-04 14:08
Du skriver alltså om 4x / (4x + 6) till 1 + 4x/6 ? Ett bra knep när man undrar om ett räknesteg man gör är tillåtet är att testa med riktiga tal. Om din omskrivning fungerar borde även följande omskrivning fungera: 1 / (1+2) = 1 + 1/2. Om du räknar ut varje led för sig och jämför - säger de samma sak?
Tina
besvarad 2017-09-08 16:47
Hej, bara undrar om man också kan skriva som (x+3)/x?
ML Ragnar
besvarad 2017-09-09 14:25
Nej, den där kommer inte uppfylla gränsvärdesvillkoret. Ditt uttryck kan skrivas om så här: (x+3)/x = x/x + 3/x = 1 + 3/x. När x närmar sig 0 kommer 3/x gå mot oändligheten, och uttrycket kommer alltså inte gå mot 3.
Ann-Sofie
besvarad 2017-09-11 13:15
Jag förstår inte riktigt hur man ska tänka på a)
ML Ragnar
besvarad 2017-09-14 6:57
Poängen är att när h går allt närmare noll, kommer även 5h gå allt närmare noll. Därför kommer 5h "försvinna" ur uttrycket 5h - 6x, så att det enda som blir kvar är -6x.
Tina
besvarad 2017-09-30 8:18
Hej kan man också skriva (1-x) i nämnaren?
ML Ragnar
besvarad 2017-09-30 9:50
Javisst, det fungerar också.
Tina
besvarad 2017-12-10 21:39
Men när jag ritar den på miniräknaren så ser jag inget hack
ML Tina
besvarad 2017-12-12 7:04
Nej, det där hålet är oändligt litet och brukar inte synas på räknaren. Däremot om du ritar in funktionen i räknaren och låter den beräkna värdet för x=2 kommer du inte att få nåt svar eftersom det x-värdet ger nolldivision. Så det finns ett hål där, även om det inte syns.
Tina
besvarad 2017-12-10 21:46
Men på b) kan man förenkla det ännu mer till 2 + 5/x ?
ML Tina
besvarad 2017-12-12 7:06
Jo, det skulle man absolut kunna göra. Vi tycker det är lite snyggare att skriva det på samma bråkstreck, men det är givetvis en smaksak. Ditt svar är precis lika 'enkelt' som vårt.
Tina
besvarad 2017-12-12 13:03
Hej jag bara undrar om man kan förenkla nämnaren ännu mer genom konjugatregeln eller ska man svara som ni har gjort?
ML Tina
besvarad 2017-12-13 7:03
Ja det skulle man kunna göra. Vad som är enklast form här är inte helt uppenbart och det är lite individuellt vad man tycker är snyggast. Om man faktoriserar med konjugatregeln blir nämnaren lite längre så vi valde att behålla x^2-y^2 där. Men jag tror inte att man hade fått poängavdrag om man skrivit (x+y)(x-y) istället. :)
send help
besvarad 2019-09-07 15:58
Om det står förhållandet mellan kvadraten och triangeln t.ex vet man att det alltid är antingen kvadraten/triangeln eller triangeln/kvadraten för att få fram förhållandet?
ML William
besvarad 2019-09-09 7:09
Hej! Om de bara frågar efter förhållandet spelar ordningen ingen roll. Om de istället hade frågat "Hur mycket större är kvadraten än triangeln?" hade ordningen spelat roll.
send help
besvarad 2019-09-07 16:38
Kan man ta Ejas kostnad genom Marits? Man får väl rätt förhållande då också eller?
ML William
besvarad 2019-09-09 7:01
Hej! Ja, när frågan bara är att teckna förhållandet spelar det ingen roll vilken som är nämnare/täljare :)
send help
besvarad 2019-09-08 12:10
Varför kan man inte förenkla så att det blir 1/(x-3) och sen får man fram att x inte kan vara 3?
ML William
besvarad 2019-09-09 7:07
Hej! Får du med att x inte heller kan vara -3 då? Eftersom vi har en andragradare i nämnaren måste vi ta hänsyn till att den kan ge två lösningar.
send help
besvarad 2019-09-08 12:15
Eller ska man ta för givet att man ska ta pq på nämnaren när man bestämmer definitionsmängden på polynomet?
ML William
besvarad 2019-09-09 7:11
Hej! Eftersom ett bråk är odefinierat om nämnaren är 0 vill vi undersöka för vilka x den blir 0. Därför löser vi den ekvationen med t.ex. pq-formeln.
a
besvarad 2019-10-17 20:10
På d, man ska dividera med y i både täljare och nämnare, men när man dividerar nämnaren (2y) med y, borde inte det bli ett y kvar?
send help
besvarad 2019-10-19 15:32
Nej för 2y/y är som att skriva (2*y)/y och då stryker man endast variablerna
a
besvarad 2019-10-18 7:17
På uppgift a, varför försvinner inte 1an i täljaren?
send help
besvarad 2019-10-19 15:30
Den försvinner tekniskt sätt, men eftersom vi har tal i nämnaren blir det automatiskt 1/talet. För att förstå det lättare kan du testa att sätta in värden och så ser du att svaren blir olika om man endast svarar nämnaren utan att ha 1 i täljaren. Kanske dålig förklaring men deras förklaring kommer snart förmodligen:)
a
besvarad 2019-11-04 13:34
Går den att lösa med enbart förkortningar? Om man förkortar med x-4, så blir lösningen odefinierbar
ML William
besvarad 2019-11-29 12:34
Hej! Inte helt säker att jag hänger med. Du tänker att då blir bråket 1/(x+4) ? Det är odefinierat för x = 4 men det är ju ursprungsbråket också.
hvitare
besvarad 2020-08-14 11:23
I c), det är inte tillåtet att dra roten ur ut både täljare och nämnare?
hvitare
besvarad 2020-08-15 10:57
Hej! Min uppgift i b) ser annorlunda ut en den ni angett!
hvitare
besvarad 2020-08-15 11:05
I c), man hade inte kunnat dividera bort (3+x) iom att den fanns på båda sidorna?
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.