Tolka tabeller och diagram

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Mathleaks Kurser

Se Tolka tabeller och diagram (Kurs 1) i Mathleaks-kurser! Du kan hitta vårt läromedel här: mathleaks.se/utbildning och prova gratis!

Hjälp och forum

Ellen
besvarad 2014-05-06 16:38
Vad menas med observation 12 och 13?
ML Ragnar
besvarad 2014-05-06 18:26
Hej Ellen! Jag ska uppdatera lösningen med en bild som jag hoppas förtydligar.
ML Ragnar
besvarad 2014-05-06 19:29
Sådär, se om det är mer begripligt nu. "Observation 12" betyder i det här fallet alltså elev, eller prov, nummer 12 när alla provresultat lagts i storleksordning. Fråga gärna om det fortfarande är oklart!
Ellen
besvarad 2014-05-07 13:24
På uppgift b), varför multiplicerar man med 0.003? 3mg omvandlat till kg är ju 0.000003 kg?
ML Tina
besvarad 2014-05-07 14:51
Hej Ellen! Det ska stå 700000g vilket är lika med 700kg, men det steget har fallit bort vilket gör lösningen lite otydligt. Vi jobbar på en ny lösning som snart kommer upp i appen.
emma97
besvarad 2014-08-29 5:07
En cyklist cyklar 480 m på 2 min. Sätt upp en ekvation för sträckan som en funktion av tiden. Hur ska jag lösa detta?
ML Ragnar
besvarad 2014-08-29 8:35
Om man cyklar 480 meter på 2 minuter, så cyklar man 240 meter på en minut. Det räcker för att bilda en funktion: Cyklar man 1 minut färdas man 1*240 = 240 meter. Cyklar man 5 minuter färdas man 5*240 = 1200 meter, och så vidare. För att beräkna sträckan tar man alltså antalet minuter man cyklat och multiplicerar med 240, eftersom det är så långt man cyklar varje minut. Sträckan s ges därför av s = 240*t, där t är antalet minuter man cyklar.
Ellen
besvarad 2014-05-07 13:51
På uppgift d) minskar bly inte till 50mg/kg utan till 100mg/kg!
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.