Läges- och spridningsmått

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Mathleaks Kurser

Förutom våra lösningar för din lärobok, har vi också vår egen teori, övningar och tester för Läges- och spridningsmått (Kurs 2) i Mathleaks kurser. Prova det gratis här: mathleaks.se/utbildning.

Hjälp och Forum

Mr.165
besvarad 2014-03-26 20:44
Nä!! Vadå ej klar!! Blir extra svårt att lösa sådana uppgifter då man inte vet vad som står för vad! Snälla lös uppgiften så snabbt som möjligt!! TACK
Mr.165
besvarad 2014-03-26 20:51
Lätt uppgift! Kollade internet vad de olika "grejerna" står för och har löst den. Lugnt ingen brådska men fixa till uppgiften. (;
Mr.165
besvarad 2014-03-26 20:51
(Ta mina andra frågor först xD)
ML Ragnar
besvarad 2014-03-26 21:53
Illa! Den här kursen ska ju vara klar sedan länge. Ska se om det ligger en lösning och dräller nånstans, de får fel namn ibland. Annars gör jag en ny! Bra att du påpekade detta.
ML Ragnar
besvarad 2014-03-26 23:05
Nu finns även denna!
Mr.165
besvarad 2014-03-27 19:05
Tack !!! Här får du 10 tecken!
Mr.165
besvarad 2014-03-27 19:06
Se där! Jag löste uppgiften, men fanns ju mycket nyttig info här vilket gör att det fastnar bättre! Så +1
Mr.165
besvarad 2014-03-26 21:07
Ville bara ge feedback. Kolla: EXAKT så ska en uppgift se ut. Kan inte bli tydligare. Man visar STEGEN (hur man ska göra) och sedan utför ni det väldigt bra där ni förklarar med ord och siffror!! Keep IT up (;
Mr.165
besvarad 2014-03-27 17:52
Tur att jag gav feedback innan uppdateringen - inte fjäskar jag lol
Mr.165
besvarad 2014-03-30 14:09
Hm! Medianen: är ju att jag skriver upp de i storleksordning och tar mitten. Dock får jag alltid medianen till 10.5. Kan ni förklara lite mer hur ni fått medianen till 10? tack!
ML Ragnar
besvarad 2014-03-30 15:51
Se om du får mer hjälp av den nya versionen =)
Mr.165
besvarad 2014-04-02 17:36
Yes! Blir barn tack Ragnar! :)
Mr.165
besvarad 2014-03-30 14:15
Men det står: lika med 26 eller större och mindre än 28=x med frekvens 8. NI har gjort större än 26 och mindre än 28. Och då blir det ju 27. Ni för rätt svar, men ni måste ha gjort fel och turligt nog fått rätt?
Mr.165
besvarad 2014-03-30 14:16
Du måste kolla boken, sodan 201 uppgift 4209 för att fatta vad jag menar med "lika med 26 eller större och mindre än 28=x och frekvensen är 8"
ML Ragnar
besvarad 2014-03-30 16:02
Mittenvärdet blir 27 oavsett om du räknar med 26 eller inte. Kom ihåg att det inte bara är heltalen "26", "27" och "28" de pratar om, utan intervallet är kontinuerligt. Även 26.77216 tas med, och 27.111929, t ex. Det finns oändligt många tal i intervallet, oavsett om vi tar med just "26" eller inte, och det talet påverkar därför inte vilket som ligger i intervallets mitt. 27 är därför mittenvärdet i alla dessa intervall: 26 <= x <= 28 26 <= x < 28 26 < x <= 28 26 < x < 28 "<=" betyder alltså "mindre än eller lika med".
ML Ragnar
besvarad 2014-03-30 16:54
La upp en ny lösning på denna också.
Mr.165
besvarad 2014-04-02 17:35
Tackar! :)
Mr.165
besvarad 2014-03-30 14:22
En fråga. Förstår allt men när ni ska räkna ut standardavvikelsen. Varför tar ni t.ex. (7.0-7.9)^2. Varför tar ni den en gång när det finns 3 sådana? Varför ska man bara ta den en gång och inte 3 gånger? För det står ju i tabellen: pH-värde:7.0 antal platser: 3. Varför tar ni den bara en gång och inte 3 gånger om det nu är 3 platser?
ML Ragnar
besvarad 2014-03-30 16:08
Vi har inte bara tagit med den en gång, varför tror du det? Vi har skrivit ut den två gånger i steget "Summa kvadrater". Sen sätter vi punkter eftersom det tar för stor plats att skriva ut 35 termer, men alla termer tas med precis som du tycker det ska vara.
Mr.165
besvarad 2014-04-02 17:35
Yes!! :) perfekt tack
Harsh
besvarad 2014-05-04 11:53
Hur kommer det sig att datamängden blir 4 7 x 10 y 17 z istället för 4 x 7 y 10 z 17
ML Ragnar
besvarad 2014-05-04 12:05
Hej! Nu har jag inte tillgång till själva uppgiften här, men det ser ut som att vi velat rada upp värdena i storleksordning. Egentligen är ju datamängden bara en lista, så ordningen på värdena spelar ingen större roll.
Harsh
besvarad 2014-05-04 14:39
Jo för att man ska finna det största värdet, vilket bara är möjligt i det första exemplet.
Harsh
besvarad 2014-05-04 14:40
Jag har bara tillgång till 3 variabler, så de måste fördelas rätt.
ML Ragnar
besvarad 2014-05-04 14:48
Förstår jag dig rätt om jag tolkar frågan som "hur vet man att det största värdet är större än 17?" Isåfall beror det på att man räknat fram att den övre kvartilen är 17. Den markerar att 75% av värdena är mindre än denna, och därmed att 25% av värdena är större. Det måste därför finnas minst ett värde större än den övre kvartilen, 17.
Harsh
besvarad 2014-05-04 15:07
Ja du tolkar mig rätt. Och ja, jag förstår att det måste finnas ett värde större. Jag förstår dock inte varför du placerar en variabel mellan alla tal förutom 4 och 7.
ML Ragnar
besvarad 2014-05-05 8:07
Aha! Då är jag med. Sitter nu också på kontoret och ser uppgiften. Det får inte plats med någon variabel mellan 4 och 7, därför att 7 är den nedre kvartilen. Kanske blir det tydligare om man radar upp de sju värdena: a b c d e f g Anta att talen står i storleksordning, så att d är medianen. Den nedre kvartilen är medianen i den vänstra halvan, dvs bland värdena a, b och c. Nedre kvartilen är alltså b, och då ser vi att det bara finns plats för ett värde till vänster om detta, och det är det minsta värdet 4. Därför får ingen variabel plats mellan 4 och 7. Ska uppdatera lösningen för att ta upp detta. Tack för frågan!
ML Ragnar
besvarad 2014-05-05 8:51
Nu ligger en ny version uppe som jag hoppas är tydligare.
Harsh
besvarad 2014-05-05 19:24
Mycket tydligare. Tack för hjälpen, bra service.
Jonathan
besvarad 2017-04-20 13:49
Hur får ni att B kan inte vara mellan 4-7 samma sak för E
Jonathan
besvarad 2017-04-20 13:56
Det var ingen!
MAT(E-IK)
besvarad 2017-08-20 7:18
När man räknar ut standardavvikelsen och tar roten ur variansen, blir standardavvikelsen både negativ & positiv med tanke på rottecknet? Förutsatt att det passar in i rätt situation då så klart, t.ex observationer som är resultatet av några längder i meter man har mätt kan ju inte vara negativa men om observationerna är siffror, hur tänker man då?
ML Ragnar
besvarad 2017-08-21 8:54
Nej, standardavvikelsen är alltid positiv. Tänk på det som värdenas genomsnittliga "avstånd" till medelvärdet. Ta t.ex. värdena -1, 0, 1. Dessa ligger 1, 0 och 1 steg från origo. Det finns olika sorters medelvärden man kan beräkna på dessa avstånd (aritmetiskt medelv, geometriskt medelv, standardavvikelse etc) men eftersom bara positiva tal ingår blir medelvärdet alltid positivt (oavsett vilken sorts medelvärde). Rottecknet ändrar inte detta, eftersom en kvadratrot alltid är positiv (eller noll). Även om både (-3)^2 och 3^2 blir 9, är roten ur 9 alltid 3 och inte -3. Funktionen "roten ur" väljer alltid det positiva svaret (testa själv på räknare). Så när standardavvikelse eller något annat definieras som "roten ur" någonting kan man se direkt att den aldrig blir negativ.
MAT(E-IK)
besvarad 2017-08-21 12:59
👍🏼👍🏼👍🏼
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.