Statistiska metoder

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med kräver Mathleaks premium för att visa i appen. Ladda ner Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore
Sektioner
Mathleaks Kurser

Se Statistiska metoder (Kurs 2) i Mathleaks-kurser! Du kan hitta vårt läromedel här: mathleaks.se/utbildning och prova gratis!

Hjälp och Forum

Bella
besvarad 2014-05-05 10:37
Jag undrade om det fanns en Annan lösning till den här talet ?
ML Ragnar
besvarad 2014-05-05 13:18
Hej Bella! Inte vad jag kan komma på, men jag har uppdaterat lösningen då den var lite otydlig. Jag antar det var därför du ville ha ett alternativ? Fråga gärna om det är något oklart!
Ellen
besvarad 2015-04-28 13:05
I uppgift b tas ingen hänsyn till att urvalet ska antas omfatta 30 lärare och 100 elever. Borde det inte det?
ML Ragnar
besvarad 2015-04-29 9:39
Det är sant att fördelningen i urvalet spelar roll, men det finns inte riktigt något bra sätt att ta hänsyn till det. Ju större urvalet är, desto mer kan man lita på att urvalet är representativt. Dvs, om du frågar 90 av 100 så får du en "säkrare" undersökning än om du frågar 10 av 100. I urvalet frågar man 30 av 75 lärare, och 100 av 900 elever. Eftersom man frågat nästan hälften av alla lärare men bara en niondel av eleverna så är lärarnas 60%-siffra mer tillförlitlig än elevernas 38%. Men som sagt, det kan vi inte göra något åt. Om vi skulle svara med felmarginaler hade det haft betydelse, men det hör inte till uppgiften. Vi tvingas anta att vårt urval är representativt för att kunna dra någon slutsats alls om totalpopulationen.
AlmiPalmi
besvarad 2017-03-20 21:57
På C) uppgiften, om man inte skulle ha att procentuella andelen var 50% utan att den var exempelvis 40% hur gör man då? Eftersom att i detta tal blir det ju 50^2 tar bort roten ur. Hoppas ni fattar
ML Tina
besvarad 2017-03-21 7:11
Det är egentligen ingen skillnad, men förenklingen hade inte blivit riktigt samma. Då hade man fått ekvationen 5=1.96*rot(40*60/n) [dela med 1.96 på båda sidor och beräkna 40*60] ==> 5/1.96=rot(2400/n). Genom att nu höja upp båda led med 2 försvinner rottecknet i högerledet: 5^2/1.96^2=2400/n Genom att sedan använda t.ex. korsmultiplikation kan man nu lösa ut n som i det är fallet blir ungefär 369.
herman
besvarad 2018-12-25 11:58
Ja förstår inte Hur jag ska lösa denna uppgiften? Hur kommer jag fram till de nya avprickningarna?
ML William
besvarad 2018-12-30 8:48
Hej! På sida 212 i boken finns statistik över barnens vikt. Räkna ut hur många pojkar som hamnar i varje intervall. /William
Har du en fråga eller behöver du hjälp med matten? Ladda ner Mathleaks app och ställ din fråga i forumet.