Enheter

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS

Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.

Sektioner
Enheter för längd
Enheter för massa
Prefix
Enheter för volym
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Enheter i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning

Andra delkapitel i Taluppfattning och aritmetik