Statistik - diagram

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.
Sektioner
Avläs diagram
Rita stapeldiagram och linjediagram
Frekvenstabeller och stolpdiagram
Histogram
Cirkeldiagram
Att avslöja diagram som ljuger
Diagramritning med hjälp av kalkylprogram
Mathleaks Kurser

Statistik - diagram (Kurs 1) finns också i Mathleaks kurser, besök mathleaks.se/utbildning för teori, tester och övningar med lösningar.

Andra delkapitel i Sannolikhets och statistik