Statistik - diagram

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS

Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.

Sektioner
Avläs diagram
Rita stapeldiagram och linjediagram
Frekvenstabeller och stolpdiagram
Histogram
Cirkeldiagram
Att avslöja diagram som ljuger
Diagramritning med hjälp av kalkylprogram
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Statistik - diagram i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning

Andra delkapitel i Sannolikhets och statistik