Lägesmått

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS

Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.

Sektioner
Medelvärde
Median
Beräkning av medelvärde, median och typvärde med hjälp av kalkylprogram
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Lägesmått i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning

Andra delkapitel i Sannolikhets och statistik