Ekvationer

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.
Sektioner
Ekvationer med addition (+) och subtraktion (-)
Prövning av lösningen till en ekvation
Ekvationer med multiplikation
Ekvationer med division
Ekvationer med flera räknesätt
Problemlösning med ekvation
Ekvationer med variabel i båda leden
Multiplikation med parenteser
Ekvationer med parentesuttryck
Mathleaks Kurser

Ekvationer (Kurs 1) finns också i Mathleaks kurser, besök mathleaks.se/utbildning för teori, tester och övningar med lösningar.

Andra delkapitel i Algebra