Ekvationer

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS

Uppgifter markerade med behöver Mathleaks premium för att kunna se lösningen till uppgiften i vår app. Ladda ned Mathleaks app på Google Play eller iTunes AppStore.

Sektioner
Ekvationer med addition (+) och subtraktion (-)
Prövning av lösningen till en ekvation
Ekvationer med multiplikation
Ekvationer med division
Ekvationer med flera räknesätt
Problemlösning med ekvation
Ekvationer med variabel i båda leden
Multiplikation med parenteser
Ekvationer med parentesuttryck
Se även Mathleaks Läromedel

Nedan hittar du motsvarande innehåll för Ekvationer i Mathleaks Läromedel, använd läromedlet gratis här mathleaks.se/utbildning

Andra delkapitel i Algebra