Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

Tallinjen

Begrepp

Hela tal

Alla tal som kan skrivas utan decimaler kallas för hela tal. Dessa kan delas upp i de naturliga talen, som är alla heltal från 00 och uppåt, samt de negativa heltalen som går från -1\text{-}1 och neråt.
Begrepp

Decimaltal

Tal som ligger mellan heltalen kan skrivas som decimaltal. Dessa har en heltalsdel och en decimaldel, med ett decimaltecken som avskiljare. Talet 12.346112.3461 har t.ex. heltalsdelen 1212 och decimaldelen 34613461. Decimaldelen är ett mått på var mellan 1212 och 1313 talet befinner sig. Decimalerna är olika mycket värda och detta beskrivs av deras platsvärde.
Begrepp

Platsvärde

Varje siffra i ett tal är värt olika mycket, även om det är samma siffra. T.ex. är treorna i 3333 inte lika mycket värda, eftersom den vänstra står på tiotalsplatsen och den högra på entalsplatsen. Man säger att deras platsvärden är 1010 och 11.

Begrepp

Tallinjen

En tallinje är ett sätt att representera olika tal. Den är oändligt lång men man brukar rita valda delar av den som en graderad pil. Ju längre åt vänster man går desto lägre blir talen och ju längre åt höger man går desto större blir talen.

Eftersom det finns oändligt många tal är det omöjligt att markera alla på en tallinje så vanligtvis nöjer man sig med de hela talen och vissa mellanliggande decimaltal. Med de markeringar som satts ut kan man dock lista ut flera decimaltal, t.ex. 2.252.25 ovan som ligger mittemellan 22 och 2.5.2.5.
fullscreen
Uppgift

Ange de tal som pilarna pekar på.

Visa Lösning
Lösning

Vi tittar på en pil i taget.

Exempel

Pil A

Vi ser att pil AA pekar på talet mittemellan -1\text{-} 1 och -2,\text{-} 2, dvs. på -1.5.\text{-}1.5.

Exempel

Pil B

Intervallet mellan 00 och 11 är indelat i fyra lika stora delar, så varje del måste utgöra 0.25.0.25. Pilen pekar på den tredje markeringen så BB är 0.25+0.25+0.25=0.75. 0.25+0.25+0.25=0.75.


{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward