Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan home Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }} {{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Normalfördelning

Beroende på vad man undersöker kommer ett statistiskt material att fördela sig på olika sätt. En av de vanligaste fördelningarna kallas normalfördelning och kan ofta användas för att beskriva t.ex. längder och vikter. Nedan har man gjort ett histogram med uppmätta vikter av en viss typ av godispåsar med medelvärdet 112.5112.5 g.

Ju fler observationer man gör desto mer kommer histogrammet likna en kulle med sin högsta punkt vid medelvärdet. Observationerna fördelar sig symmetriskt kring medelvärdet och bredden bestäms av standardavvikelsen. De flesta värdena hamnar nära medelvärdet och blir mer ovanliga längre ut i "svansarna." En kurva med det här utseendet kallas för normalfördelningskurva eller Gausskurva.

normalfördelning med standardintervall och procentsatser utsatta
Medelvärdet brukar betecknas med den grekiska bokstaven μ\mu ("my") och standardavvikelsen med σ\sigma ("sigma"). Procenttalen anger hur stor andel av observationerna som hamnar i de markerade intervallen. De två 2.3%2.3\,\%-intervallen i "svansarna" inkluderar samtliga observationer längre bort än 2σ2\sigma från medelvärdet. Observationer längre än 3σ3\sigma från medelvärdet är mycket sällsynta, men inte omöjliga.
Begrepp

Egenskaper hos normalfördelat material

Allt material som är normalfördelat fördelar sig på samma sätt. Exempelvis ligger alltid ca 68.2%,68.2 \, \%, alltså ungefär två tredjedelar, av observationerna inom en standardavvikelse från medelvärdet, oavsett vad medelvärdet μ\mu och standardavvikelsen σ\sigma är.

Normalfördelning med de två mittersta intervallen markerade

Utseendet på själva kurvan ändras med olika värden på standardavvikelsen. Om standardavvikelsen ökar eller minskar blir kurvan bredare respektive smalare. Procentsatserna ändras dock inte – man hittar ändå samma andel av värdena i de olika intervallen och summan av dem blir alltid 100%100\,\%.

Uppgift

Reaktionstiden för ett visst test är normalfördelad med medelvärdet 250250 ms och standardavvikelsen 5050 ms. Hur många av testresultaten kan man förvänta sig hamnar mellan 200200 och 350350 ms?

Normalfördelning med angivna värden
Lösning

Området mellan 200200 ms och 350350 ms går från en standardavvikelse under medelvärdet till två standardavvikelser ovanför medelvärdet.

Normalfördelning med angivna värden och ett markerat intervall

För att bestämma den totala färgade andelen lägger vi ihop procentsatserna för delområdena: 34.1%+34.1%+13.6%=81.8%. 34.1\,\% + 34.1\,\% + 13.6\,\% = 81.8\,\%. Det innebär alltså att ca 82%,82\,\%, lite mer än fyra femtedelar, av de personer som gör testet förväntas få ett resultat mellan 200200 och 350350 ms.

info Visa lösning Visa lösning
Uppgift

Födelsevikten för kattungar är normalfördelad runt medelvärdet 100100 g, med standardavvikelsen 1515 g. Hur stor andel av kattungarna kan man förvänta sig väger mellan 7070 g och 130130 g?

Lösning

I denna typ av uppgifter är det bra att börja med att skissa en generell normalfördelning.

Standardintervall och procentsatser för en normalfördelning

Medelvärdet är 100100 g, så μ=100\mu = 100 g, och standardavvikelsen, σ,\sigma, är 1515 g. Det betyder attμσ=10015=85 gochμ+σ=100+15=115 g.\begin{aligned} &\mu - \sigma = 100 - 15 = 85\text{ g} \qquad \text{och} \\ & \mu + \sigma = 100 + 15 = 115\text{ g}. \end{aligned}

På samma sätt räknar vi även ut att μ2σ=70\mu - 2\sigma=70 g och μ+2σ=130\mu + 2\sigma=130 g och skriver in i skissen.

Normalfördelning med angivna värden

Vi är intresserade av hur många kattungar som väger mellan 7070 g och 130130 g när de föds, så vi markerar det intervallet i normalfördelningen.

Normalfördelning med angivna värden och ett markerat intervall

Nu lägger vi ihop de markerade procentsatserna: 13.6%+34.1%+34.1%+13.6%=95.4%. 13.6\,\%+ 34.1\,\% + 34.1\,\% + 13.6\,\% = 95.4\,\%. Man kan alltså förvänta sig att 95.4%95.4\,\% av kattungarna väger mellan 7070 g och 130130 g när de föds.

info Visa lösning Visa lösning
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward