{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Normalfördelning

Statistiska material som fördelar sig symmetriskt kring medelvärdet, , kan ofta beskrivas av en normalfördelningskurva. Kurvans bredd bestäms av standardavvikelsen, , och värden som avviker mycket från medelvärdet är mer sällsynta än de som ligger nära.
normalfördelning med standardintervall och procentsatser utsatta

Procenttalen anger hur stor andel av värdena som befinner sig inom de olika intervallen. Kurvan kallas ibland för Gausskurva efter den tyska matematikern Carl Friedrich Gauss.