Förklaring

Hur tolkas vinklar utanför intervallet 00^\circ till 360360^\circ?

I många geometriska figurer är man begränsad till vinklar mellan 00^\circ och 360.360^\circ. Men finns det en tolkning av större eller mindre vinklar än så? Ett exempel är två snowboardåkare som roterar ett respektive två varv. Båda slutar på samma position som de var innan, men de har inte gjort exakt samma rörelse.

SnowboardareNoText.svg
Då kan man använda vinklar för att beskriva den skillnaden. Den ena har roterat 360,360^\circ, medan den andra har roterat det dubbla, dvs. 2360=720.2\cdot 360^\circ=720^\circ. Det finns alltså en tolkning av vinklar större än 360,360^\circ, och man kan tänka på liknande sätt i enhetscirkeln. Genom att snurra ett varv till i enhetscirkeln hamnar man på samma punkt, men vinkeln är 360360^\circ större. Detta ger även en tolkning till negativa vinklar. Då indikerar minustecknet att vinkeln dras medurs i enhetscirkeln.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}