{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Förklaring

Hur tolkas vinklar utanför intervallet till ?

I många geometriska figurer är man begränsad till vinklar mellan och Men finns det en tolkning av större eller mindre vinklar än så? Ett exempel är två snowboardåkare som roterar ett respektive två varv. Båda slutar på samma position som de var innan, men de har inte gjort exakt samma rörelse.
SnowboardareNoText.svg
Då kan man använda vinklar för att beskriva den skillnaden. Den ena har roterat medan den andra har roterat det dubbla, dvs. Det finns alltså en tolkning av vinklar större än och man kan tänka på liknande sätt i enhetscirkeln. Genom att snurra ett varv till i enhetscirkeln hamnar man på samma punkt, men vinkeln är större. Detta ger även en tolkning till negativa vinklar. Då indikerar minustecknet att vinkeln dras medurs i enhetscirkeln.