Teori

$0

a-a=Talet= Talet 0$ kan alltid skrivas om som något annat tal eller uttryck minus sig självt, t.ex. 0=66. 0=6-6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}