Teori

Skriv i promille

Ibland blir beräkningar enklare om uttryck skrivs i promille. Exempelvis kan 0.750.75 skrivas som 750750\, ‰ och 631000\frac{63}{1000} kan skrivas som 63.63\, ‰.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}