Teori

Dela upp koordinater

Om koordinaterna i en vektor är summor kan man skriva om den som en summa av andra vektorer, t.ex. (6+3,2+5)=(6,2)+(3,5). (6+3,2+5)=(6,2)+(3,5).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}