Teori

Addera vektorer

Vektorerna u\vec{u} och v\vec{v} kan slås ihop till resultanten u+v\overrightarrow{u+v}: u+v=u+v. \vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{u+v}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}