Teori

Tangens för en standardvinkel

Tangensvärdena för standardvinklarna kan avläsas direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Exempelvis ger tabellen att tan(45)=1.\tan\left(45^\circ\right)=1.

Vinkel vv 00^\circ 3030^\circ 4545^\circ 6060^\circ 9090^\circ
tan(v) \tan(v) 00 13\dfrac{1}{\sqrt{3}} 11 3\sqrt{3} Odef.
Vinkel vv 120120^\circ 135135^\circ 150150^\circ 180180^\circ
tan(v) \tan(v) -3\text{-}\sqrt{3} -1\text{-} 1 -13\text{-}\dfrac{1}{\sqrt{3}} 00


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}