Teori

$a+a

2a=Omtva˚likadanataleller[[AlgebraisktuttryckWordlistuttryck]]la¨ggsihopharman= Om två likadana tal eller [[Algebraiskt uttryck *Wordlist*|uttryck]] läggs ihop har man 2avdem,vilketmankanskrivasom" av dem, vilket man kan skriva som "2$ gånger uttrycket", t.ex. 4x+4x=24x. 4x+4x=2\cdot 4x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}