Teori

$a+a+a+a

4a$= Om fyra likadana tal eller uttryck läggs ihop har man 4 av dem, vilket man kan skriva som "4 gånger uttrycket", t.ex. 3y+3y+3y+3y=43y. 3y+3y+3y+3y=4\cdot 3y.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}