Teori

Bryt ut basen ur en potens

När exponenten i en potens står som en summa kan den delas upp enligt ab+c=abac.a^{b+c}=a^b\cdot a^c. Om en av termerna i summan är 1 kan vi bryta ut basen och då minskar exponenten med 1, t.ex. 84=81+3=8183=883. 8^4=8^{1+3}=8^1\cdot8^3=8\cdot8^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}