Teori

Skriv om som sinus av en differens

Sinusvärdet för en differens mellan två termer går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella termerna. Sambandet är då sin(uv)=sin(u)cos(v)cos(u)sin(v). \sin(u-v)=\sin(u)\cos(v)-\cos(u)\sin(v). Detta samband är användbart även åt andra hållet för att slå ihop flera sinus- och cosinustermer till en. Ett exempel är sin(52)cos(7)cos(52)sin(7)=sin(527). \sin(52^\circ)\cos(7^\circ)-\cos(52^\circ)\sin(7^\circ) = \sin(52^\circ-7^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}