Teori

Sinus av en differens

Sinusvärdet för en differens av två termer går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella termerna. Sambandet är då sin(uv)=sin(u)cos(v)cos(u)sin(v). \sin(u-v)=\sin(u)\cos(v)-\cos(u)\sin(v). Man kan t.ex. skriva om sinusvärdet av 453045^\circ - 30^\circ som sin(4530)=sin(45)cos(30)cos(45)sin(30). \sin(45^\circ-30^\circ)=\sin(45^\circ)\cos(30^\circ)-\cos(45^\circ)\sin(30^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}